Odporúčania a tipy, ako sa správne starať o nábytok

Sme veľmi radi, že si spolu s nami skrášľujete svoj domov a želáme si, aby vám nový nábytok slúžil a robil radosť čo najdlhšie. Preto by sme sa s vami radi podelili o niekoľko praktických rád a užitočných tipov.

Rozbaľovanie

Nábytok je veľmi dobre zabalený, aby sa počas prepravy nepoškodil. Preto je často potrebné opatrne odstrániť niekoľko vrstiev obalového materiálu.

Pri rozbaľovaní postupujte podľa pokynov na obale a nikdy nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety, ako sú nožnice, nože a podobne.

Matrac rozbaľte najneskôr do 24 hodín po prevzatí a nechajte ho po dobu 48 hodín regenerovať na rovnom podklade.

Montáž

Nábytok vždy zostavujte alebo montujte v súlade s priloženým návodom na montáž a pomocou vhodného montážneho náradia.

Nábytok inštalujte vodorovne a na rovný povrch. Zabráni sa tak nesprávnemu otváraniu dverí, vŕzganiu, prevráteniu a poškodeniu nábytku.

Ak montujete na tvrdý povrch (dlaždice, plávajúce podlahy atď.), je potrebné nábytok podložiť napríklad kartónom, aby sa neodrel alebo inak nepoškodil.

Montáž nábytku

Umiestnenie

Nábytok umiestnite do suchých a optimálne vetraných priestorov v minimálnej vzdialenosti 1,5 m od zdrojov tepla. Nikdy ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred dažďom a inými nepriaznivými atmosférickými vplyvmi.

Starostlivosť a údržba

Aby vám nábytok vydržal ako nový, musíte sa oň dobre starať.

Povrch nábytku čistite len vhodnou vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch.

Vyhnite sa zbytočnému namáčaniu, ktoré by mohlo nábytok nenávratne poškodiť. Ak na nábytok vystrekne voda alebo iná tekutina, postihnutý povrch okamžite utrite a vysušte.

Každý materiál má svoje vlastné vlastnosti a vyžaduje si iný spôsob údržby a čistenia. Pri starostlivosti o nábytok vždy postupujte podľa pokynov na údržbu dodaných s tovarom. Nezabudnite, že poškodenie spôsobené nesprávnym čistením nemožno uznať ako dôvod na reklamáciu. Stratíte tiež možnosť uplatniť si nárok na náhradu škody v prípade nedodržania požiadaviek na údržbu (napr. pravidelná impregnácia kože).

K dobrému stavu nábytku môžete prispieť aj tým, že z času na čas skontrolujete a v prípade potreby dotiahnete skrutky a spoje.

Údržba nábytku

Manipulácia

Pri premiestňovaní chráňte všetky časti nábytku pred mechanickým poškodením.

Nábytok premiestňujte bez dodatočného zaťaženia a vždy len prenášaním (ťahanie alebo premiestňovanie ho môže trvalo poškodiť).

Pri prenášaní držte nábytok za jeho pevné konštrukčné časti. Uchopte a zdvihnite ho za spodný rám konštrukcie s pomocou aspoň jednej ďalšej dospelej osoby.

Pri premiestňovaní nábytku sa nikdy nedržte vodorovných prvkov, ako sú police, zásuvky a podobne. Pri premiestňovaní čalúneného nábytku ho nikdy nedržte za zadné vankúše alebo iné čalúnené časti, ktoré môžu byť náchylné na poškodenie.

Správne použitie

Životnosť nábytku môžete predĺžiť aj tým, že ho budete používať len v súlade s jeho určením a konštrukčnými vlastnosťami. Ak nie je uvedené inak alebo to nevyplýva z povahy samotného výrobku, nábytok je určený výlučne na sedenie/ležanie/skladovanie a uskladnenie veci.

Nábytok používajte s ohľadom na uvedenú nosnosť a zabráňte nežiaducemu preťaženiu jednotlivých častí. Snažte sa rovnomerne zaplniť police, zásuvky a iné úložné priestory. Úložné priestory postelí a sedacieho nábytku nepreplňujte, aby nedošlo k ich deformácii a prehnutiu.

Najmä čalúnený nábytok môže byť náchylný na poškodenie ostrými a hrubými predmetmi. Ak máte domáce zvieratá, upozorňujeme, že kryt nie je určený na používanie zvieratami.

V prípade sedacieho nábytku si sadajte len na časti, ktoré sú na to určené. Nesadajte si ani nestúpajte na opierky rúk, operadlá alebo mäkké časti. Na sedadlá, ktoré nie sú na tento účel určené, nevkladajte príliš veľkú záťaž. Nevhodné a extrémne zaťaženie môže spôsobiť trhliny vo švíkoch a deformáciu konštrukcie.

Nábytok nie je určený na to, aby sa po ňom chodilo, skákalo, liezlo alebo aby sa používal na iné podobné činnosti. Dôsledkom takéhoto používania (ktoré nie je v súlade s vhodným používaním) môže byť okrem poškodenia samotného nábytku aj vážne alebo dokonca smrteľné zranenie. Poškodenie nábytku spôsobené takýmto používaním nemožno uznať ako dôvod na reklamáciu.

Používanie nábytku

Vlastnosti typické pre produkt

Každý výrobok má typické vlastnosti v závislosti od použitých materiálov. Môžu sa napríklad vyskytnúť mierne rozdiely vo farbe a štruktúre. V čalúnenom nábytku a matracoch sa môžu vyskytnúť aj záhyby látky (pilling), stopy po sedení (lesk použitej plochy) alebo pokrčenie látky. Ide o prirodzené javy, ktoré nemajú vplyv na funkciu, používanie a životnosť nábytku a nepredstavujú vadu tovaru.

Prečo nábytok niekedy vŕzga

Vŕzganie nábytku môže mať niekoľko príčin. Tu sú tipy, ako sa vysporiadať s vŕzganím:

 1. Uistite sa, že nábytok stojí na rovnom povrchu.
 2. Skontrolujte, či sú nohy nábytku usadené na protišmykovej podložke. Môžete napríklad použiť plsť, aby ste zabránili kĺzaniu nábytku po podlahe.
 3. Skontrolujte, či sú jednotlivé prvky nábytku (napríklad posteľ, matrac a rošt) správne skombinované.
 4. Uistite sa, že vlhkosť v miestnosti je optimálna. Drevený nábytok napríklad najčastejšie vŕzga v zime, keď sa v miestnosti menej vetrá, viac sa kúri a je v nej viac vlhkosti, čo spôsobuje, že nábytok "pracuje".
 5. Určite miesto, kde nábytok vŕzga. Ak chcete nájsť zdroj vŕzgania, rozložte nábytok na jednotlivé súčasti. Ak vŕzganie nie je zreteľné, príčinou vŕzgania je trenie materiálov jednotlivých prvkov o seba. Odporúčame použiť plstené podložky alebo kus látky na odstránenie nepríjemných zvukov v miestach, kde dochádza k treniu (napríklad rošt o rám postele). V tomto prípade nejde o reklamáciu, pretože nejde o chybu výrobku, ale o jav vyplývajúci z použitých materiálov.

Všeobecné informácie

Ako zákazník nie ste povinný v rámci reklamačného konania odovzdať výrobok predávajúcemu v pôvodnom obale. Musíte ho však zabezpečiť tak, aby bol dostatočne chránený pred ďalším poškodením počas prepravy a manipulácie.

Záruka poskytnutá na tovar sa nevzťahuje na vzniknuté chyby:

 • neodborná montáž
 • mechanické poškodenie spôsobené zákazníkom
 • nedodržanie návodu na použitie
 • používanie v rozpore s návodom na použitie alebo bežným používaním alebo iné neoprávnené úkony a manipulácie vedúce k poškodeniu tovaru (nesprávne používanie zahŕňa aj nadmerné zaťaženie alebo iné neprimerané zaťaženie tovaru v rozpore s konštrukčnými vlastnosťami výrobku)
 • nesprávne umiestnenie (sálavé teplo, vlhkosť atď.)
 • nesprávne uvedenie do prevádzky
 • preťaženie tovaru (napr. použitie tovaru v inom ako domácom režime)
 • zanedbanie údržby (napr. impregnácia)
 • nesprávne čistenie a údržba (napr. používanie čistiacich a abrazívnych prostriedkov)
 • neodborný zásah alebo oprava
 • neopatrná manipulácia a preprava
 • bežné opotrebenie spôsobené bežným používaním
 • živelné udalosti
 • Registrácia

Registrácia nového účtu

Máte už účet? Namiesto toho sa prihláste