Podkrovná výstavba – ako si poradiť s podkrovím?

Byt v podkroví v retro štýle

Podkrovné priestory

O podkroví je spravidla zmieňované, že sú často typom nepravidelného priestoru. Jedným z primárnych dôvodov na realizáciu obytného podkrovia je snaha o zmysluplné využitie priestoru, ktorý už neslúži ako skladovacie miesto alebo sušiareň bielizne. Pri starších rodinných domoch je možné bez nutnosti prikupovať pozemok a meniť pôdorys domu, značne rozšíriť plochu určenú na bývanie. Pri súčasných rodinných domoch v mestách a obciach okrem vyššie uvedeného existuje ešte jedna dôležitá výhoda, a síce, že sa väčšina bytoviek zastrešených sedlovou alebo väzbovou strechou nachádza priamo v centre alebo podobne atraktívnych lokalitách. Pokiaľ sa na vás usmeje šťastie alebo si dáte dostatočnú prácu s hľadaním, môže sa vám podariť získať podkrovný priestor v podstate zdarma – napríklad tak, že sa zaviažete, že pri budovaní opravíte tiež strechu a majitelia ostatných bytov vám podkrovie predajú za symbolickú čiastku. Ku ďalším kladom potom už v podstate patria len estetické faktory a lepší prístup denného svetla. Nechcem nikoho od takejto rekonštrukcie odrádzať, mnoho ďalších pozitívov, na rozdiel od obstarania nového bytu, nenájdete.

Zákonné normy

Aj keď bývanie v podkroví obvykle vzniká rekonštrukciou už stojacich priestorov často pri komplikovaných podmienkach, legislatíva naň nezabúda. Prvé nariadenie je, že úžitková plocha obytného priestoru sa meria až v miestach so svetlou výškou 1,3 metra. Ďalšia sa týka svetlej výšky vo všetkých miestnostiach – v podkroví musí byť minimálne 2,3 metra a v miestnosti so skoseným stropom musí byť táto výška aspoň na polovici pôdorysu. Napríklad aj keby ste ako majitelia vo vlastnom bývaní zniesli aj skromnejšie podmienky, ale v prípade predaja by ste mohli naraziť na závažný problém.

Pred kúpou podkrovného priestoru si zistite všetky technické náležitosti

Pamiatkovo chránené objekty a ich podkrovie

Na ďalšie obmedzenie narazíme pri podkroví v pamiatkovo chránených objektoch, pamiatkových zónach alebo ochranných pásmach pamiatkových zón. Vyššie uvedené prípady zohľadňujú stupne ochrany – pretože na pamiatkovo chránený objekt sú najprísnejšie požiadavky zo strany štátu. Aj keď existuje pamiatkový zákon, jeho znenie sa dá bohužiaľ vyložiť pomerne voľne a vždy primárne záleží na rozhodnutí pracovníka pamiatkovej starostlivosti pre danú obec. Všeobecne môžeme ale pravidlá pre rekonštrukciu zhrnúť takto: pravdepodobne vám nepovolia akýkoľvek zásah do historicky hodnotných konštrukcií – nielen murivo, ale aj krovy a vikiere, komíny nevynímajúc. Pokiaľ je v podkroví napríklad umiestnený krov komplikovanej konštrukcie, budete musieť vymyslieť riešenie bez jeho prerezania. Iný prípad by nastal, keby dendrologické a mykologické prieskumy ukázali, že krov nie je možné zachovať čiastočne alebo vôbec.

Ďalší niekedy zásadný problém predstavujú okná a osvetlenie podkrovia všeobecne. Stretávame sa s niekoľkými prístupmi, každý je iný a preto sa nedajú nijako zovšeobecniť. Niektorí pamiatkari vám vydajú povolenie na strešné okná (v rozumnej miere) kdekoľvek, za predpokladu, že nezasiahnete do krovu. Prísnejší úradník potom len smerom do vnútrobloku. Pokiaľ budete mať šťastie, podarí sa vám vyjednať aj vikier, ktorý poskytuje prirodzenejšie osvetlenie, než strešné okno nad vašou hlavou. V ojedinelých prípadoch sa stretnete aj s ateliérovým oknom (plošne veľké zasklenie, môže byť aj cez hrebeň). Týmto nám ale počet komplikácií nekončí. Vybudovaním súkromného obytného priestoru dosť možno znemožníte prístup na strechu a k vymetacím vstupom do komínov. Musíte teda počítať s realizáciou napr. komínovej lávky (čo opäť predstavuje konštrukciu, na ktorej sa názory pamiatkarov líšia), alebo s montážou šplhacích hákov, ktoré sa cez krytinu upevňujú na trám. Samozrejme pokiaľ budete opravovať celú strechu, vám bude iste dohovárané tiež do výberu strešnej krytiny - v 90 % pôjde o keramické pálené tašky, ktoré budú ctiť pôvodnú podobu strechy.

Častý problém priestorov podkrovia je prehrievanie v letných mesiacoch. Súčinitele prestupu tepla konštrukciou bývajú totiž väčšinou predpísané pre zimné mesiace, kedy nesmie teplo z interiéru unikať do okolia. Problém prehrievania nebýva tak často zmieňovaný a preto sa zateplenie strechy uskutoční podľa platnej legislatívy a toto sa nerieši. Najhoršia situácia nastáva, keď umiestnenie okien neumožní priečne vetranie priestorov (okná sú umiestnené len v jednej rovine strechy) potom je najmenej vhodné, aby ich orientácia bola smerom na juh.

Podkrovie môže byť príjemným priestorom na žitie

V obytných budovách, kde sa kúrilo pevným palivom, boli komíny pecí a krbov často umiestnené uprostred dispozície domu. V podkroví tak bývajú veľkou prekážkou, pretože sa nachádzajú práve tam, kde je dostatočná svetlá výška priestoru. V chránených objektoch alebo pri objektoch v pamiatkových zónach komíny v prevažnej väčšine prípadov úrady nepovolia demolovať, musíte s nimi teda počítať v interiéri.

Hlavné schodište domu je podobný prípad – pokiaľ máte v pláne sa naň do najvyššieho poschodia pripojiť, opäť trochu ubudne z plochy s dostatočnou svetlou výškou.

Prevažná časť budúcich obyvateľov podkrovia si tieto priestory vyberá kvôli samotnému krovu. Trámy je možné do interiéru zaujímavo začleniť a vznikne tak originálny a neopakovateľný efekt. Pokiaľ o tento prvok v interiéri stojíte, preštudujte si tiež správu požiarneho bezpečnostného riešenia stavby. Môže sa vám stať, že požiarny projektant vyhodnotí požiarne zaťaženie priestoru natoľko rizikové, že budete musieť buď všetky drevené prvky obstavať alebo samostatne opláštiť sadrokartónom, takže efekt krovu ako súčasti interiéru bude nulový.

Bežné odporúčania pri kúpe podkrovia a vybavenia nábytkom

Ak sa chystáte kúpiť podkrovný byt, tak v takomto prípade viac než inokedy platí, že si musíte miesto dôkladne pozrieť.

Overte si, či pri rekonštrukcii nezostali nad podlahou väzbové trámy, ktoré by mohli vytvoriť prekážky. Krovy môžu tiež obsahovať tzv. „papuče“ – krátke trámy pod stĺpikmi, ktoré rozložia hmotnosť. Nízke klieštiny – kotvia krov obvykle k podstupnici, tzv. od obvodovej steny ku stĺpiku tvoria bariéru.

Zužujúce sa priestory využite bezo zvyšku

Pomerajte si dôkladne všetky miestnosti, vrátane svetlej výšky aj výšky pod šikminami, vypočítajte si úžitkovú plochu a porovnajte vaše výpočty s udávanými výmerami. Majiteľ domu, ktorý sa rozhodol uskutočniť rekonštrukciu podkrovia za účelom predaja, logicky do výmery uvedie celkovú plochu.

Ak chcete vybavenie interiéru nábytkom vyriešiť návrhom, žiadajte tiež rezy priestorom. Podkrovie má samozrejme menej stien, ku ktorým je možné pristaviť nábytok a ďalšie predmety na zariadenie. Zvláštnu pozornosť dajte prvkom, ktoré sú vo svojej podstate nízke, ale vyžadujú priestor nad sebou. Napríklad sedacie súpravy, v spálni potom postele, vane a pod. Najhoršie sa umiestňuje nábytok pod strešné okná – aj keď sa nachádzajú relatívne vysoko, ovládanie býva obvykle na ich spodnom ráme a nábytok by vám mohol komplikovať prístup k nemu. Ak chcete mať pod šikminou pracovný stôl, potom vám nad ním nemusí zostať miesto napríklad na police.

Šikovný bytový architekt alebo dizajnér vám pomôže so všetkým a zariadiť je možné prakticky akúkoľvek miestnosť. Z charakteru podkrovia vyplýva, že byt s viacerými izbami obvykle skončí tak, že strednou časťou s pohodlnou svetlou výškou vedie predsieň a chodba. Na izby ostávajú priestory pod šikmou strechou. Podkrovným priestorom teda ďaleko viac pristane lepšie atypické riešenie nielen nábytku, ale aj dispozície bytu. Najmä prepojenie kuchyne s obývacou izbou, spálňou nie v samotnej miestnosti, ale za ľahkými deliacimi priečkami atď. Tento relatívny nedostatok súkromia zase vedie k záveru, že podkrovné byty postavené v štandardnom podkroví, kde nie je možné uskutočniť nadstavbu alebo inú zásadnú konštrukčnú zmenu, nemusí byť úplne ideálnym riešením pre rodiny s deťmi.

Súvisiace produkty

Prečítajte si tiež

Zdieľajte článok

  • Registrácia

Registrácia nového účtu

Máte už účet? Namiesto toho sa prihláste